Engels Nederlands Norwegian

Zalmvissen in Holmfoss - 2024!

Laksefiske en Holmfoss – Villaksens Kongerike en Numedalslågen.  

Fiskekort-korting op: https://elveguiden.no

Ytterligere informasjon, contact Holmfoss Lakselag SA på + 47 97961776, anders + 4791104383,

Om fiskesoner en priser: https://elveguiden.no

Sone 1 (Fossen) Halvdøgnskort 420, - Sone 2 Døgnkort kr 420,- / Ettermiddagskort kr 350,- Sone 3 Døgnkort kr 400, -

Sesongkort zoon 2 van kr 7.500, - zoon 2 en 3 kr 10.800, - zoon 3 kr 4.000, -

(fiske i sone 3 is gjenstand for evaluering inneværende sesong)

Seizoen 2024 van 15 mei - 8 augustus. (meer informatie over "midtsesongsevaluering")

paypal 37x23